UlrzT8nHuNeii_7dPNTQOt7uImE8RsWp5HdrXowQl9g

Nuova Vita

De vaarbewijsspecialist van Waterland en Omstreken

Privacyverklaring Nuova Vita

Nuova Vita respecteert de privacy van alle cursisten die gebruik maken van haar diensten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken de gegevens om de overeengekomen dienst/cursus zo goed mogelijk uit te voeren. Wij gebruiken de gegevens voor het opstellen van de factuur en om - zonodig - met u tijdens de cursus te kunnen  communiceren via mail dan wel telefoon.

Nuova Vita zal uw persoonlijke gegevens nooit aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden   (lees VBO) ter beschikking stellen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van haar dienst.


Nuova Vita gaat met de gegevens van haar opdrachtgevers en cursisten op de volgende wijze om:

  • Gegevens verstrekt bij het verlenen van de opdracht door de cursist worden enkel gebruikt om de opdracht/cursus goed uit te kunnen voeren

  • Uw gegevens worden in een beveiligde omgeving opgeslagen en bewaard. Nuova Vita bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de uitvoering van haar dienstverlening. Op het moment dat wij uw gegevens niet meer nodig hebben (indien de cursus is beeindigd) en er geen wettelijke noodzaak is om de gegevens te bewaren, worden uw gegevens verwijderd uit de administratie van Nuova Vita.

  • Uw NAW-gegevens en e-mailgegevens worden enkel gebruikt voor communicatie met u voor zover nodig voor het kunnen opstellen van de factuur en voor het kunnen communiceren met u tijdens de cursus

  • Nuova Vita verkoopt uw persoonlijke gegevens niet aan derden en wij zullen uw persoonlijke gegevens niet doorgeven aan derden buiten de EU

  • De door ons ingeschakelde derden (uitsluitend VBO) zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren en na te streven

U heeft ten alle tijden het recht uw persoonsgegevens in te zien of te corrigeren. Een verzoek daartoe dient schriftelijk aan ons te worden gedaan.


Mei 2018

 

Zomercursussen vaarbewijs
Tijdens de maanden juni, juli en augustus geven wij geen klassikale  avondopleidingen vaarbewijs. Wel verzorgen wij tijdens die maanden 2 daagse opleidingen (van bijvoorbeeld 10.00 uur tot 14.00 uur) op onze thuislokatie voor groepen van minimaal 4 en maximaal 6 personen. Een afspraak voor deze korte zomercursus kan snel  gemaakt  worden indien uzelf zo'n groepje aanmeldt. De kosten zijn 160 euro per persoon waarbij koffie/thee en een broodjes-lunch zijn inbegrepen. 

1 daagse opleiding vaarbewijs
Wij zijn geen voorstander van een 1 daagse opleiding van 6 uur omdat dan alleen enkele hoofdpunten van de cursus besproken kunnen worden. Tevens lukt het in de praktijk niet om gedurende 6 uur alle verstrekte informatie op te  nemen.

Avondopleiding vaarbewijs 1
In september 2018 starten wij weer met deze klassikale avondopleiding. Reserveer tijdig een plaats. 

Meer info: zie  Vaarbewijs 1 avondopleiding